Temadag om lauvtre i kulturlandskapet – Kurs i lauving

Laurdag 24. august, Hjartdal

Tema for dagen: Historie, fôr- og naturverdiar knytt til styvingstre, dvs. lauvtre som har blitt/blir hausta for å skaffe fôr, oppdaterte råd om skjøtsel og restaurering, info om relevant utstyr og aktuelle tilskotsordningar, skjøtsel i praksis; du får lære å lauve!

Dagen startar med ei omvising i lauvingslia på Myljom-To, der det har vore ubroten tradisjon på lauving frå uminnelege tider og fram til i dag. Derifrå går me Ambjørndalsstigen via Nord-To til Ambjørndalen. I løpet av dagen vil de få sjå styvingstre både i og ute av hevd og under restaurering. Undervegs vil me ta opp ulike erfaringar og utfordringar med ivaretaking av styvingstre og landskapa dette finst i. Området kurset blir halde i er særs rikt på soger og segn, noko me sjølvsagt også gjerne deler med dykk!

Kurshaldarar/vertskap: Olav Tho, Ingvill Marit Buen Garnås og Geir Øverbø

Tid/stad: Oppmøte på samdriftsfjøset Teleros kl. 09.30, adresse Holmsvegen 220, 3690 Hjartdal. NB: Bruk karttenesten på gulesider.no, da googlemaps syner feil. Me skyssar dykk attende til bilane på slutten av dagen, ca. kl. 16.30

Servering: Lunsj og enkel middag, avpassa etter programmet

Utstyr: Tak med gode tur-/arbeidssko, drikkeflaske og sitjeunderlag.

Vêr: Om dårleg vêr kortar me inn på den praktiske delen og tek meir av kurset innandørs (på låven)

Pris: 150 kr (for servering). Me sender dykk faktura etter kurset.

Påmelding innan 21. august til post@kulturlandskapssenteret.no eller tlf. 97187758.

Arrangør er Kulturlandskapssenteret i Telemark, med støtte frå Miljødirektoratet/Fylkesmannens miljøvernavdeling.