Oppføringer av Ingvill Garnås

Temakveld 20/9, Eidsborg

Temakveld om kulturlandskap Torsdag 20. september kl. 19.00-21.00 Vest-Telemark Museum, Eidsborg Føredrag, fotopresentasjon og song ved Ingvill Buen Garnås frå Kulturlandskapssenteret i Telemark.  Tema for kvelden er historie, forvalting og skjøtsel av eldre kulturmarkstypar, med vekt på tradisjonell hausting av vinterfôr i lauvskog og ugjødsla slåttemark. Passar for deg som er generelt interessert i natur […]

Rettleiar om haustingsskog

På oppdrag frå Miljødirektoratet, og i samarbeid med Ellen Svalheim i NIBIO og Leif Hauge ved Høgskulen på Vestlandet, har me utarbeida utkast til Rettleiar for skjøtsel av haustingsskog, samt mal for skjøtselsplan. Dette ligg no ute til høyring. Send gjerne innspel til Miljødirektoratet ved Dordi Kjersti Mogstad, eller oss (me vidaresender). MD_Rettleiar_Hskog_2018_UTKAST MD_Skjplmal_hskog_2018_UTKAST