Rettleiar om haustingsskog

På oppdrag frå Miljødirektoratet, og i samarbeid med Ellen Svalheim i NIBIO og Leif Hauge ved Høgskulen på Vestlandet, har me utarbeida utkast til Rettleiar for skjøtsel av haustingsskog, samt mal for skjøtselsplan. Dette ligg no ute til høyring. Send gjerne innspel til Miljødirektoratet ved Dordi Kjersti Mogstad, eller oss (me vidaresender).

Frå lauvingslia på Myljom-To i Hjatdal. Lauv har vore ein viktig del av vinterfôret opp gjennom tida, ikkje minst i dårlege høyår.

MD_Rettleiar_Hskog_2018_UTKAST

MD_Skjplmal_hskog_2018_UTKAST