Nytt «Utvald kulturlandskap» i Telemark i 2017?

I 2009 vart 22 område i Noreg valt ut (minst eitt frå kvart fylke). I Telemark fall valet på Jomfruland-Stråholmen, ein særs verdig kandidat. Hjartdal-Svartdal var også med i «kampen», men fall den gong ut av omsyn til streng prioritering. No er det opna for å arbeide vidare med denne kandidaten, med sikte på å koma med blant dei 10 nye utvalde kulturlandskapa (UKL) i Noreg i 2017. Fylkesmannen og kommunane har starta opp arbeidet med ei lokal forankring.

Dersom de vil lese meir om UKL, kan de finne mykje informasjon her:

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/kulturlandskap/utvalgte-kulturlandskap