Folkemøte om opplevingsveg rundt Mælefjell

Torsdag 27. april inviterer «Prosjekt Opplevingsvegen» til folkemøte på Bergtun i Hjartdal. Det skal leggast til rette for ein turistveg/opplevingsveg utanom Mælefjelltunellen. Hjartdal og Seljord kommune står bak prosjektet, og ynskjer å aktivisere dei tre bygdene i arbeidet. Denne torsdagen skal Hjartdal stå i fokus.

Stikkord: Sykkelruter, knutepunkt ved Hjartdal kyrkje, infotiltak ved Bygdesentralen og symbol/skulptur i Ambjørndalen. Dei ulike tiltaka er nærare skildra i vedlagt prioriteringsliste, utarbeida av arkitektfirmaet Feste.

NB: Lag og foreiningar kan tene inn gode midlar på å vera med på tilretteleggingstiltak.

Bergtun, torsdag 27. april kl. 18.00-20.00

Vedlegg:

«