Forside
Forside
Kontakt oss
Møte/GF
Tilbod og tenester
Arrangement
Slåttefestivalen
Stigar
Digitale forteljingar
Bakgrunn
Arkiv
Reiskap
Kulturlandskapssenteret driv med formidling av kunnskapar om kulturlandskap gjennom guiding, undervising, kurs og konsulentverksemd.


Nyhende

Generalforsamling 2016

26.05.2016,
INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING
for Kulturlandskapssenteret i Telemark AS
Måndag 6. juni kl. 19.00 på Teleros* i Hjartdal
*Samdriftsfjøset på Øvre Guthus, Holmsvn. 221, møtelokalet i 2. høgda

Les meir...

Innspel KVU for ny E134 - Vedr. kulturlandskap

02.03.2016,
Kulturlandskapssenteret deltek i Statens vegvesen sin verkstad 3. mars om konseptvalutgreiing for ny E134, og har levert eit innspel i samband med dette. Det nasjonalt verdifulle kulturlandskapet i Hjartdal–Svartdal ligg i løypa for eitt av konsepta som skal greiast ut.
Les meir...

Legg turen til Kulturlandskapssenteret!

21.04.2015, Kulturlandskapssenteret
Kulturlandskapssenteret tek i mot grupper for omvising og føredrag. Me tek i mot skuleklasser, studentar, forvalting og verksemder på fagtur, pensjonistar og turistar. Mange spennande tilbod i nærområdet kan til saman utgjera ei flott turpakke.
Les meir...

Føredragsverksemd

13.02.2015, Kulturlandskapssenteret
Me held m.a. føredraget "Dei gamle kulturmarkstypane – Levande kulturminne og biologiske skattekammer". Interessert i natur, eller kultur, eller til og med båe delar? Dette er noko for deg.  
Les meir...

Planar og prosjektarbeid for eldre kulturmarkstypar

13.02.2015, Kulturlandskapssenteret
Me lagar skjøtelsplanar for eldre kulturmarkstypar, og tek del i ulike typar prosjekt knytt opp mot forvalting av kulturlandskap. 
Les meir...

Søknadshjelp for verneverdige bygningar

13.02.2015, Kulturlandskapssenteret
Gode søknader gjev betre sjanse for tilslag, og ikkje minst riktig restaurering.
Les meir...

Kulturlandskap i skule og bornehage

13.02.2015, Kulturlandskapssenteret
Ved Kulturlandskapssenteret har me over nokre år no arbeidd med å lære frå oss til born og unge om dei ulike laga med historie som ligg i landskapet vårt.
Les meir...

Temadag for landbruksforvaltinga...