Forside
Forside
Kontakt oss
Møte/GF
Tilbod og tenester
Arrangement
Slåttefestivalen
Stigar
Digitale forteljingar
Bakgrunn
Arkiv
Reiskap
Kulturlandskapssenteret driv med formidling av kunnskapar om kulturlandskap gjennom guiding, undervising, kurs og konsulentverksemd.


Nyhende

Uttale til KVU for ny E134 frå Gvammen til Grungebru

06.12.2016,
Kulturlandskapssenteret i Telemark rår på det sterkaste i frå at ny E134 blir lagt i Korridor nord, slik Statens Vegvesen har lagt det fram i konseptvalutgreiinga for ny E134 frå Gvammen–Grungebru.
Les meir...

Legg turen til Kulturlandskapssenteret!

21.04.2015, Kulturlandskapssenteret
Kulturlandskapssenteret tek i mot grupper for omvising og føredrag. Me tek i mot skuleklasser, studentar, forvalting og verksemder på fagtur, pensjonistar og turistar. Mange spennande tilbod i nærområdet kan til saman utgjera ei flott turpakke.
Les meir...

Føredragsverksemd

06.12.2016, Kulturlandskapssenteret
Me held m.a. føredraget "Dei gamle kulturmarkstypane – Levande kulturminne og biologiske skattekammer". Interessert i natur, eller kultur, eller til og med båe delar? Dette er noko for deg.  
Les meir...

Planar og prosjektarbeid for eldre kulturmarkstypar

13.02.2015, Kulturlandskapssenteret
Me lagar skjøtelsplanar for eldre kulturmarkstypar, og tek del i ulike typar prosjekt knytt opp mot forvalting av kulturlandskap. 
Les meir...

Søknadshjelp for verneverdige bygningar

13.02.2015, Kulturlandskapssenteret
Gode søknader gjev betre sjanse for tilslag, og ikkje minst riktig restaurering.
Les meir...

Kulturlandskap i skule og bornehage

13.02.2015, Kulturlandskapssenteret
Ved Kulturlandskapssenteret har me over nokre år no arbeidd med å lære frå oss til born og unge om dei ulike laga med historie som ligg i landskapet vårt.
Les meir...